คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คุณปิยะ ลลิตวณิชกุล
บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
593/3 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

ติดต่อเรา

ir@btw.co.th